• 19 - 22 września 2017, Beskid Śląski

      XXIII Zjazd Termodynamików

  • 3 - 6 września 2017, Rynia

     XXIII International Symposium on Combustion Processes

  • 12 - 14 października 2016, Kraków

       IV Konferencja Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne

  • 10 - 13 września 2016, Międzyzdroje

     XVI Międzynarodowa Konferencja Wymiana Ciepła i Odnawialne Źródła Energii

     HTRSE 2016

  • 19 - 23 czerwca 2016, Kraków

     7th European Thermal-Sciences Conference (EUROTHERM 2016)

  • 17 czerwca 2016, Kraków

      Seminarium Naukowe Polskiego Instytutu Spalania oraz Komitetu Termodynamiki

      i Spalania PAN